Sizin dilinizde konuşarak size özel çözümler bulan bir mali müşavir mi arıyorsunuz?

Vergi uzmanlarımız ile hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz.

Hizmetlerimizin kapsadığı alanlar:

  • Vergi beyannameleri
  • Kira gelir vergisi konusunda kapsamlı danışmanlık 
  • Defter tutma hizmetleri 
  • Ticaret ve vergi hukukuna uygun yıl sonu kesin mizanının hazırlanması 
  • Açılış, ara dönem ve tasfiye bilançolarının hazırlanması
  • Kar oranının belirlenmesi ve hasılat- / gelir fazlasının hesaplanması
  • Finansal modellerin vergi ve muhasebe açısından incelenmesi